Bir işletmenin olmazsa olmazları

Merve Keskin

Yeni Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
3 Ocak 2020
Mesajlar
19
Merhaba, işletmem için koçluk almak istiyorum ve bu konuyla ilgili bir kaç araştırma yaptım. Sizlerle de paylaşmak isterim. İyi okumalar..

Yönetici Koçluğu Nedir?

Arzu edilen hedefe, performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç ve yönetici arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kendi belirledikleri sonuçlara ulaştırmak için yetkinliklerini artıran, kendi yönetimlerinde geliştiren ve cesaretlendiren ortam ve koşulları yaratan bir eylemdir.

Swot Analizi
Swot, strength (güçlü yönler), weaknesses (zayıf yönler), opportunities (fırsatlar), threats (tehditler), sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kavramdır.

swot analizi, objektif bakış açısıyla yapılması gereken bir mevcut durum analizidir ve stratejiler belirlenirken işletmelerin kendilerini tanımalarını sağlar. Bu analizin uygulanması, rekabet ortamında mükemmel olanı aramak ve ulaşmak hedefindeki işletmeler için bir yol göstericidir diyebiliriz.
Swot analizi uygulamasına başlanırken öncelikle çevresel faktörler değerlendirilmelidir. Bu faktörler iç ve dış olarak ikiye ayrılır. İç faktörler, güçlü ve zayıf yönler olarak incelerken, dış faktörler, fırsatlar ve tehditler olarak incelenir. Dış çevre faktörlerine, hukuki politikalar, ekonomik yapı, doğal çevre, rakip firma durumları, teknolojik gelişmeler; iç çevre faktörlerine, ar-ge ve teknolojiler, yönetim kaynakları, finansal yapı, pazarlama ve tedarik yönetimi yapısı örnekleri verilebilir.

FİNANSAL ANALİZ NEDİR?
İşletmenin finansal tablolarında yer alan finansal verilerin, işletmenin mali bünyesini yönlendirmek amacıyla analiz edilmesi sürecidir. finansal analiz bir şirketin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını ölçmek ve değerlendirmek, gelişme yönlerini belirlemek ve o şirket ile ilgili geleceğe dönük tahminlerde bulunabilmek için mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesine yönelik faaliyetlerdir.

FİNANSAL ANALİZ’İN AMAÇLARI NELERDİR?
* İşletmelerin finansal politikalarının değerlendirilmesi ve işletme kararları için temel oluşturmak.

* Potansiyel büyüme ve gelişme olanaklarını tespit etmek.

* İşletmenin ihtiyacı olan kaynakları temi etmek.

* Kredi veren kurumlar için işletmelerin finansal yeterliliğini ölçmek.


FİNANSAL ANALİZ’İN FAYDALARI NELERDİR?
* İşletmelerin temel ve ikincil amaçlara ulaşıp ulaşamadığı ölçülmektedir.

* İşletme amaçlarını gerçekleştirememişse nedenlerini araştırmaktadır.

* İşletmenin faaliyetlerinde başarı ve etkinlik düzeyi ölçülmektedir.

* İşletmenin üretim ve fiyatlama politikaları değerlendirilmektedir.

* İşletme faaliyetleri kontrol edilmektedir.

* Planlama yapma ve başarısızlığa karşı önlemler almada önemli faydalar sağlamaktadır.

--
 
Üst Alt